Hvad kan jeg hjælpe med?

Praksisforskning:
Hvad kendetegner vores frivillige? Hvad ønsker vores medlemmer et fokus på? Hvad præger de unge, vi har med at gøre?

Det er nogle af de spørgsmål, jeg kan hjælpe jer med at få svar på.

Jeg gennemfører kvantitative og kvalitative undersøgelser i stor og lille skala. Det kunne være alt fra praksisnære analyser af organisationskulturen i spejdergrupper til portrætter af en hel ungdomsårgang.

Evaluering
Virker det, vi gør – og hvordan? Hvordan oplever brugerne vores initiativer og indsatser?