Eksistens

Jeg har i en årrække arbejdet med spørgsmålene:

Hvad kendetegner den åndelige søgen?
Hvordan skaber især unge mening og sammenhæng i tilværelsen?
Hvorfor vælger man at blive en del af et kirkeligt fællesskab?

HVAD TROR DU SELV? – TIL FORÆLDRE OG PRÆSTER (2015)
Bøgerne, der er målrettet præster og forældre, sætter fokus på, hvordan vi som voksne skaber refleksion  blandt teenagere.

Bøgerne tilbyder konkrete refleksionsopgaver, som kan tages i brug i konfirmandstuen, i bilen på vej til fodboldklubben eller omkring middagsbordet.

Citat fra bogen
“Konfirmandforældre tror, at fest og gaver er det vigtigste for konfirmanderne. Det er ikke tilfældet. Der er langt mere på spil.” 

Bogen er udgivet af CUR og Areopagos.

JEG VÆLGER DET, DER VIRKER (2010)
Hvad kendetegner den åndelige søgen på en Krop-sind-ånd-messe? Hvad søges der efter: Mening, personlig udvikling eller noget ‘større’ i tilværelsen? En større interview-undersøgelse peger på, at der søges efter det, der hjælper informanterne videre i tilværelsen. 

Citat fra rapporten: 
“Den åndelige søgen – inden for et overvejende holistisk verdensbillede – former sig som en søgen efter de elementer, tilgange og praksisser, som funktionelt kan hjælpe den enkelte videre i forhold til den individuelle udvikling af selvet. Det vil sige, at man søger efter at få det bedre, i højere grad hvile i sig selv, i højre grad blive/være sig selv og blive bedre til at mestre, hvordan
man agerer i forhold til omverdenen og de konkrete udfordringer, man står over for i hverdagen.” Rapporten er udgivet af Areopagos og kan downloades her


MERE END BLOT EN SØGEN EFTER ENKLE SVAR (2006)
Hvorfor vælger en gruppe unge at blive en del et kirkeligt fællesskab? Undersøgelsen gør læseren klogere på, hvad der kendetegner 100 unges rejse ind i et kirkeligt fællesskab i perioden 2000-2004. 

Citat fra bogen:
“Undersøgelsen peger meget præcist på, at det især er personlige relationer, der virker igangsættende for en søgeproces mod et kirkeligt fællesskab. “Bogen er udgivet på Eksistensen Forlag