Samfund

Jeg har i en årrække været til med til at analysere, hvad der præger ungdomslivet, og hvordan unge skaber mening og sammenhæng i et samfund i hastig forandring.

Jeg har i mit arbejde særligt haft fokus på:

Ungdomsliv: Hvad præger hverdagen blandt såkaldte teenagere og tweens? Hvad er de optagede af?

Fritidsliv: Hvilke fritidsaktiviteter går unge til, og hvordan til- og fravælger de aktiviteter?

Foreningskultur: Hvad kendetegner foreningsarbejdet, og hvordan arbejdes der med formål og frivillige?

For at besvare de spørgsmål har jeg været med til at foretage en lang række kvantitative og kvalitative undersøgelser hos forskningscenteret Center for Ungdomsstudier (CUR) og formidlet resultaterne i bøger, som er udgivet på centerets forlag Ungdomsanalyse.nu.

Mange udgivelser ender som ‘bøger på hylden’ og derfor har det været vigtigt at formidle på en lettilgængelig måde, så det er relevant at læse for forældre, lærere, pædagoger og andre, der har med unge at gøre i hverdagen.

Se nogle af udgivelserne her:

UNG I EN PRÆSENTATIONSKULTUR (2016)
Danske unge befinder sig i en præstationskultur. Hvordan håndterer unge de mange krav? Hvad betyder det for unges livskvalitet, at de konstant skal
præstere?

Bogen baserer sig på 46 interviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt 1012 elever i 7.- 9. klasse.

Citat fra bogen:
“Der er selvfølgelig reklamer rundt omkring, men jeg synes, det er lidt langt fra mig. Modeller har ikke noget med mig at gøre – men på Instagram kommer det tæt på” (pige, 9. klasse). 

Ung i en præstationskultur

Bogen er udgivet af CUR og forlaget Ungomsanalyse.nu.

BØRNELIV VERSION 2.0
De 9-12-årige er hverken børn eller unge – men befinder sig midt imellem barndom og ungdomsliv.

De leger stadig, men følger teenageres livsstil. Hvad kan vi sige om  9-12-åriges hverdags- og fritidsliv?

Bogen baserer sig på spørgeskemabesvarelser fra 1120 skoleelever i 3.-5. klasse og 294 forældre. Derudover er der foretaget en række interviews og feltstudier.

Citat fra bogen:
“På et tidspunkt spurgte jeg to piger, om
de kunne lege. Så kiggede de op og ned af mig og sagde, at hvis jeg havde noget lyserødt på, så ville de ikke.”
(Pige, 4. klasse)

Bogen er udgivet af CUR og Ungdomsanalyse.nu

 

  • Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder – måske (2010)
  • Jeg har brug for et break! (2010)
  • Betweenagere – et studie af 3.-5. klasses hverdagsliv (2008)
  • Årgang 1992 – hvad har de gang i? (2007)

Bøgerne er udgivet på forlaget Ungdomsanalyse.nu